Voor de minima 

Stichtingen, fondsen en andere organisaties 

Flevoland

https://www.kindervakantieland.nl Stichting kindervakantieland Almere  

https://www.wensjesalmere.nl Stichting Wensjes Almere is een non-profit organisatie die met vele vrijwilligers hulp biedt (binnen 24 uur) aan minderbedeelde mensen in Almere

https://www.stichtingfreecycling.nl Wij ondersteunen minder draagkrachtigen die financieel niet in staat zijn om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. Wij bieden onder andere kleding, goederen, huisraad en diensten aan. Ook verwijzen wij indien nodig door naar (gemeentelijke) instanties en hulpverleners.

https://fare-almere.nl Gratis aanbod eten, drinken & overige steun lotgenoten

http://www.bijzonderenodenalmere.nl/  Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen.