Voor de minima 

Stichtingen, fondsen en andere organisaties 

Landelijke stichtingen, fondsen:

www.stichtingblijdesteyn.nl fonds voor vakantiebeurzen voor alleenstaande vrouwen tussen 18 en 40 jaar. Aanvraag vóór 1 november indienen.


www.devakantiebank.nl Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.


www.papefonds.nl Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.


www.vanheumendesitter.nl De Van Heumen - de Sitter Stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.


www.lindafoundation.nl De LINDA.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden.


www.vincentiusvereniging.nl De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.


www.tfonds.org Het Tfonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren


www.humanitas.nl Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land


www.stichtingpresent.nl Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden


www.wievultmijnbak.nl Onze missie is zoveel mogelijk dieren helpen. Er zijn weken dat we meer dan 30 pakketten uitgeven! Zoveel dankbaarheid en liefde krijgen we ervoor terug.


www.stichtingcolours.nl Wij zijn een stichting die zich inzet voor jonge gezinnen waarbij een ouder levensbedreigend ziek is. Ook jonge gezinnen waarbij een ouder onlangs is overleden staan bij ons centraal.


www.katinnood.nl Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het welzijn van katten.


www.verdanda.nl Stichting Verdanda is de voortzetting van een initiatief waarbij enthousiaste quilters bij elkaar komen om quilts te maken, die vervolgens weg gegeven worden aan mensen met een beperking in het land.