Voor de minima 

Stichtingen, fondsen en andere organisaties 

Voor de kinderen: 


https://www.stichtingzonnekind.nl/  Stichting Zonnekind zet zich in voor kinderen die de dupe zijn geworden van omstandigheden waar zij niet om hebben gevraagd. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.kinderdroomwens.nl/  Stichting Kinderdroomwens is al meer dan 14 jaar actief voor kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. In Nederland is er veel geregeld op sociaal maatschappelijk gebied maar onze doelgroep valt grotendeels buiten de boot. Daarom zetten wij ons met grote betrokkenheid in voor deze groep. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.uitgesteldekinderfeestjes.nl/  In elke basisschoolklas hebben 2 kinderen geen leuke verjaardag! Hoe wordt het voor deze kinderen, als ze wél hun verjaardag kunnen vieren?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.jeugdfondssportencultuur.nl   Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/  Stichting Kinderen van de Voedselbank is opgezet door een aantal vrijwilligers. Zij zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvande ouders gebruik moeten maken van de voedselbank.

http://www.gefeliciflapstaartbox.nl/  Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje

https://www.sinterklaaskapoentje.org/  Kinderen die in armoede opgroeien missen vaak heel veel. Ze kunnen niet naar een sportclub, hebben geen geld voor een dagje dierentuin of missen verjaardagsfeestjes omdat er geen geld is voor een cadeautje. Zomaar een opsomming van activiteiten die deze kinderen moeten missen. Vaak is ze dat nog wel uit te leggen. Je kunt zeggen dat papa en mama nu even niet voldoende geld hebben.

https://www.kinderhulp.nl/  Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor een heleboel kinderen niet zo vanzelfsprekend.

https://www.leergeld.nl/ In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

https://www.stichtingjurk.nl/  Stichting Jurk is een stichting die zich inzet voor kinderen die zich geen nieuwe kleding kunnen veroorloven. De missie van Stichting Jurk is een bijdrage te leveren aan het verminderen van de problematiek rondom armoede in Nederland. Geen enkel kind verdient het om een achterstand op te lopen, al helemaal niet omdat een kind nooit nieuwe kleding kan dragen.

https://www.stichtingjoepiez.nl/  Stichting Joepiez wil zoveel mogelijk kinderen stimuleren om te bewegen. Iedereen die wil bewegen moet dat op zijn eigen niveau en naar zijn eigen wensen kunnen doen.

https://www.stichtingmaaltijdvooreenkind.nl/nl/homepagina  Stichting Maaltijd voor een kind is een kinderhulporganisatie die zich inzet om kinderen die in armoede leven in Nederland te ondersteunen. Stichting Maaltijd voor een kind bestaat uit een team van  ervaringsdeskundigen die zich dagelijks vrijwillig inzet voor deze kwetsbare groep  kinderen in Nederland.

https://www.skkin.nl  Stichting Kansarme Kinderen in Nederland is opgericht in November 2014 om zoveel mogelijk gezinnen die onder de armoedegrens leven te ondersteuning en een fijner leven aan te bieden. In Nederland leven ruim 421.000 kinderen onder de armoedegrens! Dat zijn ongeveer 1 op de 8 kinderen in Nederland.

https://www.onkydonky.nl/  Onky Donky zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 3 – 12 jaar in een zorgelijke situatie die beperkt worden in hun kind-zijn. Dit kunnen onder andere kinderen zijn uit een problematische gezinssituatie, kinderen die onder de armoedegrens leven en kinderen met lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen.

https://www.sinterklaasbank.nl/  Het zal je maar gebeuren, dat de Sint stilletjes je huisje voorbij rijdt. Al je vriendjes en vriendinnetjes krijgen cadeaus, maar jouw schoentje blijft leeg. Dat je ouders geen geld hebben voor een verjaardagscadeau, dat kun je nog snappen. Maar Sinterklaas heeft een pakhuis vól cadeautjes. Ben jij soms niet lief genoeg?

https://www.stichtingjarigejob.nl/  Ieder kind verdient een verjaardag In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school!

https://www.stichtingbabyspullen.nl  Met Stichting Babyspullen willen we de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. We zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Stichting Babyspullen verstrekt de pakketten via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Wij vinden namelijk dat elk kind recht heeft op een goede start!

www.mijnschoolbox.nl Maak jouw eerste schooldag in groep 1 nog leuker met de Schoolbox. In deze gratis goodiebox zitten heel veel gave cadeautjes waar je mee kan spelen. Deze wil je dus niet missen!

https://www.kindpakket.nl/  "Ik wou wel muziekles, maar daar is geen geld voor..."